De gemeente Midden Delfland moet signaleren dat veel regiogenoten niet aan een betaalbare woonruimte komen of een baan vinden en winkelstraten in de kernen evenals bedrijfsterreinen kampen met leegstand.


Koop lokaal en betaal met de Watermunt 

Door de Watermunt te gebruiken motiveert de gemeente Westland  deze actief te gebruiken. Geld dat tussen bedrijven en consumenten en gemeente in onze regio blijft creëert meer zekerheid van werk en inkomen.

Steun winkels en bedrijven in de dorpskernen

Lokaal geld legt meer economische binding en vertrouwen tussen de inwoners onderling en jegens de gemeente, samenwerking vergroot de Westlandse verbondenheid en de kernen. De glazen stad een regio die zich niet alleen economisch maar ook sociaal financieel verbonden voelt is sterker en veerkrachtiger als er moeilijke financiële tijden zijn.

 

De Watermunt leent zich goed voor een bonusprogramma waarbij lokale winkeliers klanten kunnen belonen door een percentage van het aankoopbedrag naar een lokaal goed doel over te maken. Ook kan de minima en bezoeker van onze regio ondersteund worden door Watermunt krediet te faciliteren via de Westlandpas en / of Westland bon.