De ware kracht zit hem echter in het feit dat een lokale munt veel meer onderlinge sociale binding geeft. Als je jouw buren en winkeliers in de kern kent ben je sneller bereid een product of dienst bij hen af te nemen door de zogenaamde gun factor. Iets doen voor een ander voelt doorgaans goed en brengt bepaalde mate van voldoening, plezier en betrokkenheid.

We moeten de invloed van lokaal geld niet onderschatten, deze is enorm omdat de waarde van het geld veel langer dan gewoon de euro in de lokale economie dienst doet. Een recent onderzoek laat zien dat tegenwoordig na het uitgeven van een reguliere euro er slechts 45 euro cent overblijft, onderling uitgegeven Watermunten zullen langer circuleren en hun waarde vermeerderen, dat is goed nieuws voor iedereen. 

10% verbetering van koopkracht bij aankoop van Watermunt.