Stichting Regiogeld Westland.

Laatste update: 15 september 2020 - NIEUW in webshop - Westlandse koopkracht

De Watermunt is een betaalmiddel, net als de Euro! De bedoeling is dus dat we in het Westland er zoveel mogelijk mee gaan betalen en minder met de reguliere Euro. De Watermunt is niet bedoeld om de Euro te vervangen, het is een complementaire munteenheid die in onze regio circuleert. Het doel van de lokale euro is om naast de Euro een extra geldstroom te genereren, waardoor de omzet en liquiditeit van bedrijven wordt vergroot en de koopkracht van consumenten wordt versterkt. 

 

De Westlandse stichting is een MKB- burgerinitiatief. Lokale euro's zijn een effectief middel om de economische groei in de kernen te stimuleren en tal van maatschappelijk sociale financiële vraagstukken te benaderen! Binnen het netwerk spreken we af dat de waarde van één Watermunt gelijk staat aan één euro, helder, bruikbaar en laagdrempelig. Om de waarde te garanderen is er het dekking- garantiefonds