Versterk de economie in de kernen

De gemeente Westland moet signaleren dat veel jonge Westlanders in de regio niet aan een betaalbare woonruimte komen of een baan vinden en winkelstraten in de kernen evenals bedrijfsterreinen kampen met leegstand. De introductie en implementatie van lokaal geld voorziet in de mogelijkheid daar iets aan te doen, door de Watermunt te gebruiken en uitgaven te oormerken. Het motiveert de ontvanger deze actief te gebruiken. Geld dat tussen bedrijven en consumenten in de regio blijft stromen, creëert meer werk en inkomen.

De gemeente kan op verschillende manieren meehelpen, een paar voorbeelden:

  • Partners maken van de lokale bedrijven die regelmatig leveren aan de gemeente.
  • Een rekening openen en daarop betaling van gemeentebelastingen in lokaal geld accepteren. 
  • Het lokaal geld kredietprogramma versterken. 
  • Eigen uitgaven in lokaal geld doen.
  • Bijstandsgerechtigden toestaan om een tijd lang lokaal geld te verdienen bovenop hun uitkering.
  • Wamu koppelen aan de Westlandpas, Westlandbon voor regiogenoten en toerisme.

Relatie tussen burger en politiek

Lokaal geld legt meer economische binding en vertrouwen tussen de inwoners onderling en jegens de gemeente, samenwerking vergroot de Westlandse verbondenheid en de kernen. De glazen stad een regio die zich niet alleen economisch maar ook sociaal financieel verbonden voelt is sterker en veerkrachtiger als er moeilijke financiële tijden zijn. Lokaal geld leent zich goed voor een bonusprogramma waarbij lokale winkeliers trouwe klanten belonen door een percentage van het aankoopbedrag naar een lokaal goed doel over te maken, dit kan door gebruik te maken van de Westlandpas en of Westlandbon.