Sterke lokale economie met geoormerkt geld

De gemeente Westland moet doorgaans constateren dat veel jongeren in de regio niet aan betaalbare woonruimte komen of een baan vinden, winkelstraten en bedrijfsterreinen kampen met leegstand. De introductie en implementatie van lokaal geld geeft nu de kans daar iets aan te doen, door uitgaven te oormerken, hierdoor blijft dat geld voor een bepaalde periode actief en motiveert het de ontvanger deze actiever te gebruiken.

Geld in de regio houden

Uit veel regio’s en ook uit sommige wijken in de grote steden verdwijnt de koopkracht razendsnel. Dit koopkracht lek werkt lokaal ondernemerschap tegen. Geld dat vaker tussen bedrijven in de regio blijft stromen, creëert meer werk en inkomen en kansen voor startende ondernemers.


Toegevoegde waarde van de gemeente vergroten

De gemeente kan op verschillende manieren meehelpen een lokaal-geldinitiatief te versterken, een paar voorbeelden:

  • Partners maken van de lokale bedrijven die regelmatig leveren aan de gemeente, zodat het lokale netwerk deze bedrijven makkelijker een voorschot in lokaal geld kan geven op uitstaande rekeningen.
  • Een rekening openen en daarop betaling van gemeentebelastingen in lokaal geld accepteren. De stad Bristol laat zien dat dit heel goed mogelijk is. Vervolgens probeert de gemeente uitgaven met dit lokale geld te doen. Als dit niet lukt, is het ook geen ramp. Na afloop van de termijn, nu nooit langer dan drie maanden, kan het geld overal besteed worden.
  • Het lokaal geld kredietprogramma versterken door liquiditeit voor te schieten of tweedelijnsgaranties te geven.
  • Eigen uitgaven in lokaal geld doen: in Alkmaar wordt bijvoorbeeld een subsidiestroom in lokaal geld uitbetaald.
  • Bijstandsgerechtigden toestaan om een tijd lang lokaal geld te verdienen bovenop hun uitkering.
  • Wamu koppelen aan de Westlandpas, Westlandbon voor regiogenoten en toerisme.
  • De technologie van lokaal geld is ook bruikbaar op een stadspas waarmee kaarthouders bepaalde kortingen krijgen, het multifunctionele gebruik voorkomt stigmatisering.

De betrokken burger

Lokaal geld legt meer economische verbindingen en vertrouwen tussen de inwoners onderling en jegens de gemeente. Samenwerking vergroot de Westlandse verbondenheid van de kernen. De glazen stad een regio die zich niet alleen economisch, maar ook sociaal verbonden voelt is sterker en veerkrachtiger als er moeilijke financiële tijden zijn en wordt beleefd als een fijne plek om te wonen, werken en leven.

Samen aan mooie dingen bouwen

Er zijn veel belangrijke goede doelen in de regio die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Lokaal geld leent zich goed voor een bonusprogramma waarbij lokale winkeliers trouwe klanten belonen door een percentage van het aankoopbedrag naar een lokaal goed doel over te maken. Dit kan door gebruik te maken van bijvoorbeeld de Westlandpas en of Westlandbon, samen bouw je zo aan mooie dingen.