Het gebruik van Watermunten draagt bij aan de versterking van de regionale economie, het verbeterd de financiële fundering van ondernemingen, stimuleert de lokale productie en werkgelegenheid.


Deze aanpak is belangrijk voor onze Westlandse kernen waar leegstand en krimp in toenemende mate waarneembaar is. Omdat de Watermunt in de gemeenschap blijft, houdt de middenstand tot 5 keer meer profijt over aan transacties met regiogeld. Bovendien vermindert het gebruik van Watermunt de afhankelijkheid van de financiële sector en van de vaak onvoorspelbare wereldeconomie.

Als de Euro rare dingen gaat doen kun je terugvallen op je eigen munt

Een regio zonder florerend MKB heeft het moeilijk, er zijn veel minder banen en het aanbod van producten en diensten is beperkt, in zo’n gebied treedt over de gehele linie verarming op. Regiogeld Westland heeft onderzocht waar het MKB behoefte aan heeft: krediet en meer omzet zijn de sleutelbegrippen.

Watermunt is geld waarmee binnen het Westland in de kernen betaald kan worden