Het gebruik van Watermunten draagt bij aan de versterking van de regionale economie, het verbeterd de financiële positie en fundering van ondernemingen! Deze aanpak is belangrijk voor de Westlandse kernen en die van Midden Delfland waar leegstand en krimp in toenemende mate waarneembaar is. Omdat de Watermunt in de gemeenschap blijft houdt de middenstand tot 5 keer meer profijt over aan transacties met regiogeld.

Bovendien vermindert het gebruik van Watermunt de afhankelijkheid van de financiële sector en van de vaak onvoorspelbare wereldeconomie. Een regio zonder florerend MKB heeft het moeilijk, er zijn veel minder banen en het aanbod van producten en diensten is beperkt, in zo’n gebied treedt over de gehele linie verarming op. Regiogeld Westland heeft onderzocht waar het MKB behoefte aan heeft: krediet en meer omzet zijn de sleutelbegrippen.

De Watermunt is een ruilmiddel zonder inflatie of deflatie en vrijgesteld van rente. Ondernemers kunnen hun Watermunten te koop aanbieden binnen het netwerk kunnen besteden, te koop aanbieden in het wisselkantoor op de website.


Laatste update: 28 september 2021.

Brochure voor winkels - Watermunt zet uw onderneming op de kaart.

Opiniestuk - Routeplanner naar de WIJ economie!

Agenda