Het zakelijk netwerk voor ondernemers

Het betaalnetwerk van Stichting Regiogeld Westland biedt drie belangrijke voordelen:

  • Er ontstaat regionale samenwerking met een onderlinge vertrouwen.
  • Geldverkeer neemt toe waardoor er meer te verdienen valt.
  • Er is meer krediet mogelijk.

De speciale betaalsoftware van SERA software oormerkt het geld van de overheid, bedrijven en consumenten, zodat het binnen de regio circuleert. Tegelijkertijd houdt het geld volop zijn waarde doordat na verloop van tijd en gebruik het chartale Westlandse geld weer als gewone euro koopkracht overal besteed kan worden.


De investering waard

Tegenover het voordeel van extra verdiensten en kredietmogelijkheden staat dat lokaal geld alleen bij deelnemende bedrijven in de regio uitgegeven kan worden. Dat lijkt in eerste instantie nadelig voor bedrijven die ermee betaald krijgen, we zijn immers gewend aan de bestedingsvrijheid van de euro. Maar de praktijk wijst uit dat het voordeel van onderling besteden veel groter is dan het nadeel zodra er voldoende bedrijven meedoen: zo kan de Wamu ondernemers elke maand € 1.500 extra omzet opleveren en dat is in deze tijd de extra moeite waard!


Meer omzet, langer profiteren van koopkracht

Een bedrijf in Monster kiest ervoor zijn euro bestedingen meer effect te geven op de regionale economie. Daarom heeft de onderneming € 10.000 omgewisseld naar het chartale betaalmiddel van het Wamu  ondernemersplatform in de glazen stad. Nu besteedt het bedrijf dit lokale geld om zo een netwerk te bouwen waar straks extra verkopen uit voortkomen. Net als dit Monsterse bedrijf kunnen ondernemers, consumenten en de gemeente Westland ervoor kiezen hun euro bestedingen meer effect te geven op de regionale economie door geld via het Wamu portaal te laten lopen en lokaal te besteden. De software zorgt er dan voor dat de koopkracht voor een bepaalde periode bij andere regionale deelnemers besteed kan worden. Uitgaven doen via het portaal betekent dat Westlandse bedrijven vaker van die koopkracht profiteren en dus meer omzet draaien.


Meer kans op krediet

Banken geven vooral krediet aan grote bedrijven en verder alleen aan kleine bedrijven met voldoende zekerheden. Het MKB krijgt zo te weinig en duur krediet, dat zet kleine ondernemers onder druk. Deze blokkade is daardoor indirect ook heel schadelijk voor de leveranciers van de bedrijven die geen krediet krijgen, want zij lopen hierdoor potentiële klanten mis. Het Wamu ondernemersplatform biedt bedrijven met kredietbehoefte en leveranciers die een extra klant willen de mogelijkheid om samen te werken om zo krediet en vervolgens extra omzet mogelijk te maken. Als je als leverancier zo’n krediet mogelijk wilt maken omdat je die opdracht wil verzilveren stop je een deel van je winst marginaal in het risicoverzekeringsfonds, dat doe je uiteraard alleen als er nog genoeg winst overblijft. Zo kun je meedoen en dat is veel aantrekkelijker dan langs de kant te blijven staan! En dan is er nog een extra voordeel doordat er bij onderling leverancierskrediet geen euro’s nodig zijn, het platform hoeft daarom ook geen rente door te berekenen, dat vergroot weer de kans dat de leningen terugbetaald kunnen worden.


Voorfinanciering van uitstaande rekeningen

Het MKB zou honderden miljoenen extra in kas hebben als de overheid en grote bedrijven binnen 30 dagen betalen. Uiteraard is dat bedrag nog veel groter als het geld al binnen een paar dagen beschikbaar komt. Dankzij de geavanceerde digitale technologie kan stichting regiogeld Westland je rekening aan de overheid of een groot betrouwbaar bedrijf al binnen een paar dagen in lokaal geld voorfinancieren. Kosteloos, omdat er geen bankgeld voor nodig is maar alleen onderling betaalmiddel! 


Kans voor lokale ondernemersverenigingen

In Alphen aan de Rijn zijn de eerste kredieten verstrekt via onze innovatieve methode. Zo kreeg een lokale lunchroom een rentevrij krediet voor een verbouwing. Het risico op wanbetaling werd afgedekt door een bijdrage aan ons garantiefonds door een leverancier die het krediet wilde helpen mogelijk maken: na de verbouwing zou de lunchroom namelijk meer bij hen kunnen gaan afnemen! Bedrijfsverenigingen, Kamers van Koophandel, Rotaryclubs: ze bieden ondernemers netwerkcontacten en vaak gunnen Westlandse bedrijven in het netwerk elkaar opdrachten. Deze gun factor versterkt de band tussen ondernemers en leveranciers. Zulke netwerken kunnen gebruik maken van de faciliteiten die het platform biedt om samen nog sterker te staan.