Bedrijfsmodel 2020 

Ons bedrijfsmodel is gebaseerd op het nieuwe ondernemen, leden en bestuur hebben evenredig zeggenschap in de bedrijfsvoering van de stichting. Als er in de toekomst aandelen worden verstrekt is iedere aandeelhouder mede eigenaar. De organisatie is als het ware van zichzelf en kan volgens de statuten niet worden gekocht of verkocht. Zo worden persoonlijke financiële prikkels weggenomen en kunnen we ons als "bedrijf" volledig richting op onze missie en doelen van de stichting. Winst kan alleen worden geherinvesteerd in de bedrijfsvoering.

 

Waarom deze keuze

Dit principe zijn niet nieuw, de Duitse lenzenfabrikant Zeiss opereert op basis van deze bedrijfsvoering, ook Bosch maakt al jarenlang gebruik van dit model, steeds meer bedrijven volgen! De aandacht voor alternatieve eigendomsstructuren groeit enorm als tegenreactie op het huidige ondernemen, waar voorrang wordt gegeven aan winstmaximalisatie en sociale en ecologische zaken vaak worden verwaarloosd. Kortom het nieuwe ondernemen begint aan zijn opmars en samen maken we de toekomst!